GDPR: Zpracování osobních údajů a jejich ochrana

Zpracování osobních údajů a cookies

Osobní údaje zpracováváme v naší společnosti v souladu s právními předpisy platnými v České republice dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 označované jako “GDPR”. Společnost TOS SECURITY, s.r.o. se sídlem nám. Míru 559, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ: 278 05 484.

S Vašimi osobními údaji nakládáme v mezích obecně závazných právních předpisů a nejsou předávány ani zpřístupněny třetím stranám mimo území EU. Dbáme na to, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání a k jejich zneužití. Ochrana osobních údajů, soukromí a práv každého jednotlivce je jednou ze základních hodnot, které dodržujeme. Bez poskytnutí osobních údajů a bez jejich zpracování bychom Vám nemohli poskytnout naše služby, uzavřít s Vámi smluvní vztah a plnit povinnosti z něj vyplývající. V případě, kdy je na zpracování osobních údajů vyžadován Váš souhlas, nebudeme si souhlas nijak vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí uzavření smluvního vztahu, poskytnutí služby prodeje zboží nebo povinnosti námi stanovené.

 

Cookies

Tyto webové stránky v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a směrnicí Evropské unie č 2009/136/ES využívají tzv. cookies.

Cookies jsou malé soubory ukládané na zařízení uživatele webových stránek.

Tyto webové stránky využívají jen “technická cookies” nutná pro zajištění jejich fungování.

Cookies nepředstavují pro uživatele nebezpečí. Nelze je použít k odhalení totožnosti ani ke zneužití případných uživatelem zadaných údajů.

Celé znění GDPR si můžete přečíst zde: